Internet Banking
  Following error occurred while processing your request:
User session expired. It could be because you may have clicked the back/refresh button, or clicked repeatedly, or tried to re-login on different machine/browser, or you may not have performed any activity for some time

Sesiunea utilizatorului a expirat. Ar putea fi din motivul că aţi apăsat butonul back sau refresh din browser, sau aţi apăsat de mai multe ori acelaşi buton, sau aţi încercat să vă logaţi pe alt computer/browser, sau nu aţi avut activitate o perioadă mai îndelungată de timp.

Сессия истекла. Это могло произойти потому, что вы нажали кнопку браузера Назад/Обновить, либо нажимали одну из кнопок несколько раз, либо попытались войти в систему с другого компьютера/браузера, либо не выполняли никаких действий в течение определенного времени.
 
Privacy Online Security Terms and Conditions Disclaimer